Straż Miejska w Legnicy

Jesienne porządki 2023

Nadszedł czas jesiennych porządków, mając więc tu na uwadze zwiększenie efektywności działań zmierzających do poprawy estetyki miasta Legnicy, przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023, poz. 1469) oraz Uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XIV/200/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia Nr XIV/200/19 z dnia 25 listopada 2019r.
w tym między innymi:
- uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy.
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz pozbywanie się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi
- porządkowanie miejsca wydzielonego pod lokalizację pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia odpadów zalegających wokół pojemników.
Przypominamy tu również, że spalanie liści i odpadów biodegradowalnych, które w okresie jesiennym jest częstym zjawiskiem, jest zabronione. Kwestie te regulują zapisy ustawy o odpadach, które zabraniają termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady roślinne należ kompostować lub przekazać uprawnionemu odbiorcy.
Niestosowanie się do powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-05 19:11przez:
Opublikowano:2023-09-28 19:11przez:
Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Legnicy
Odwiedziny:238

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.