Straż Miejska w Legnicy

Odpowiedzialność prawna nieletnich

W ramach działań prewencyjno-edukacyjnych spotkaliśmy się z uczniami klas VII, Szkoły Podstawowej nr 18 przeprowadzając pogadankę na temat "Odpowiedzialności prawnej nieletnich". Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się co oznacza pojęcie nieletni, co to jest demoralizacja, co to są czyny karalne, kto i za co odpowiada oraz co to jest resocjalizacja. Szczególną uwagę zwróciliśmy na konsekwencję prawne w przypadku objawów degeneracji, ciągłej agresji fizycznej, destabilizacji. Przy pomocy prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieli się jakie środki stosuje sąd kiedy dojdzie do demoralizacji młodego człowieka.
FOTO: SM

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-09 08:02przez:
Opublikowano:2023-03-07 08:03przez:
Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Legnicy
Odwiedziny:342

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.