06.09.2017r.

          Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta ds. monitoringu wizyjnego – (6 etatów) w Straży Miejskiej w Legnicy.
           Oferty należy składać do 22.09.2017 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Straży Miejskiej, Al. Rzeczypospolitej 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej:
http://sm.bip.legnica.eu   w zakładce Ogłoszenia/ Ogłoszenia o naborze
http://sm.legnica.eu   w zakładce Praca/Nabór do SM

 

m2014.JPG

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: