25.04.2017r.

         Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnik miejski (aplikant). Oferty należy składać do 23.05.2017 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej:

http://sm.bip.legnica.eu   w zakładce Ogłoszenia/ Ogłoszenia o naborze
http://sm.legnica.eu   w zakładce Praca/Nabór do SM

nowelogo.PNG

legnica

Czwartek
13 Sierpnia 2020
Pogoda: