02.08.2016r.

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy
ogłasza nabór na wolne stanowisko
strażnik miejski (aplikant) – 6 etatów w pełnym wymiarze czasu pracy.
Oferty należy składać do 22.08.2016 roku, do godz. 15.00
w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej:

http://sm.bip.legnica.eu   w zakładce Ogłoszenia / ogłoszenia o naborze

http://sm.legnica.eu   w zakładce Praca / Nabór do SM

nowelogo.PNG

 

legnica

Wtorek
02 Czerwca 2020
Pogoda: