05.05.2016r.

Komendant Straży Miejskiej w Legnicy
ogłasza nabór na wolne  stanowisko - strażnik miejski (aplikant) – 5 etatów
w Straży Miejskiej w Legnicy.
Oferty należy składać w sekretariacie Straży Miejskiej  w Legnicy, 
Al. Rzeczypospolitej 3 w terminie do dnia 01.06.2016 r. do godz. 15.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie:
http://www.strazmiejska.legnica.pl w zakładce (Nabór do SM)
http://sm.bip.legnica.eu w zakładce (Ogłoszenie o naborze)

nowelogo.PNG

legnica

Wtorek
02 Czerwca 2020
Pogoda: