19.04.2016r.

          Na początku kwietnia służbę w terenie rozpoczęły patrole rowerowe Straży Miejskiej. Funkcjonariusze oprócz patrolowania obszarów rekreacyjnych zieleni miejskiej oraz miejsc gdzie gromadzi się młodzież i dzieci, będą przeprowadzać różnego rodzaju akcje i działania o charakterze kontrolno prewencyjnym, reagując na wszelkie przypadki naruszania prawa oraz rozmawiać z mieszkańcami o lokalnych problemach.
         W chwili obecnej realizowana jest w wytypowanych obszarach miasta akcja kontroli nieruchomości pod nazwą „WIOSENNE PORZĄDKI”. Do tej pory, w rejonach Winiary, Bielany, Białe Sady oraz Czarny Dwór sprawdzono prawie 600 nieruchomości. Wszystkie ujawnione usterki zgłaszane są na bieżąco właścicielom. Funkcjonariusze prowadzą również działania prewencyjne związane ze zwalczaniem wykroczeń społecznie uciążliwych dla mieszkańców, a więc spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, nie zachowanie należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego.
          Patrole rowerowe to także działania edukacyjno profilaktyczne dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, to lekcje na świeżym powietrzu odbywające się w parku czy też w miejscach letniego odpoczynku mające na celu naukę zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowych zachowań i opieki nad zwierzętami oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym.
           Podkreślamy, że służba pełniona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rowerach ma charakter sezonowy i dopasowany jest do warunków atmosferycznych panujących w danym dniu.

20160419.jpeg

2016041616.jpeg

nzrower2.JPG

legnica

Poniedziałek
25 Maja 2020
Pogoda: