24.02.2016r.

          Straż Miejska w Legnicy organizuje konkurs pn. „Zakończ Nim Zaczniesz” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Legnicy na film krótkometrażowy mający charakter profilaktyczny o tematyce zapobiegania problemom alkoholowym i przeciwdziałania narkomanii.
        
Konkurs jest odpowiedzią na realne problemy i zagrożenia występujące w środowiskach młodych ludzi, ma na celu zapobiec spożywaniu alkoholu czy sięgania po narkotyki przez młodzież oraz zrozumienie, co to znaczy „nałóg” i trudności związane z wyzwoleniem się od niego.
         
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich „uczniowskich filmowców” działających w szkołach. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 13.04.2016 roku, pisemnego zgłoszenia udziału w konkursie oraz przesłanie filmu krótkometrażowego na płycie CD/DVD w formacie umożliwiającym odtworzenie z stacjonarnego odtwarzacza na adres:
Straż Miejska w Legnicy
Al. Rzeczypospolitej 3
59-220 Legnica
z dopiskiem
„Konkurs na film krótkometrażowy/spot pn. Zakończ Nim Zaczniesz 2016”
        
Można zgłoszenie wraz z filmem dostarczyć osobiście do siedziby Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3 do pokoju nr 3 lub 3a, bądź zostawić u dyżurnego operacyjnego Straży Miejskiej. Czas trwania filmu/spotu, maksymalnie 5 minut. 
         
Finał konkursu odbędzie się 21.04.2016 roku o godz. 9.30 w Sali Kina HELIOS w Legnicy, mieszczący się przy ul. Najświętszej Marii Panny 9. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 76/ 723 31 87
ZNZ2016.png

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: