22.01.2016r.

          W ramach akcji „Bezpieczne Ferie Zimowe” funkcjonariusze Straży Miejskiej spotkali się z uczniami klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 celem przeprowadzenia zajęć prewencyjno-edukacyjnych związanych z bezpiecznymi zabawami podczas ferii.
        Strażnicy korzystając z prezentacji multimedialnej omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zabaw na śniegu oraz przedstawili zasady prawidłowego poruszania się po drogach. Mundurowi przypomnieli również o bardzo ważnych numerach alarmowych potrzebnych w przypadkach zdarzeń losowych. Dzieci wykazały duże zainteresowanie tematem i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

feriezimowestrazferoe2016.png

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: