14.01.2016r.

          Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczęli cykl spotkań prewencyjno-edukacyjnych związanych z bezpiecznymi zabawami podczas zabaw zimą.
           Zajęcia rozpoczęli już w styczniu i będą kontynuowane również w czasie ferii zimowych. Strażnicy przypominają słuchaczom, że pozorne beztroskie zabawy na sankach, czy łyżwach mogą być niebezpieczne, jeżeli odbywają się w sposób bezmyślny i w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wspominają również zasady wzywania pomocy i numery telefonów alarmowych, tak bardzo istotnych w ratowaniu życia , zdrowia ludzi.
          
Patrol otwarty jest na zaproszenie ze strony szkół, placówek, a także organizatorów zajęć zimowych. Kontakt z patrolem pod nr tel. 76/ 72 33 187 lub 76/ 72 33 180 jak również przez rzecznik@sm.legnica.pl
Zapraszamy do podjęcia współpracy.

SDC18341.JPG

 

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: