16.11.2015r.

          Funkcjonariusze Straży Miejskiej spotkali się z uczniami klasy II Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy, w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w domu i poza nim.         
         Większość dzieci nie zdaje sobie sprawy, że nie każdy pomysł na zabawę jest dobry i bezpieczny. Nie zawsze wiedzą, co może spowodować poparzenia ciała, albo w jaki sposób dochodzi do porażenia prądem, a także co ma wspólnego bawienie się ogniem z pożarem. Niektóre dzieci bywają bardzo ufne  i mimo, że wiedzą, iż nie powinny rozmawiać z obcymi ani ich informować o miejscu swojego zamieszkania to i tak często o tym zapominają.  Dlatego strażnicy w celu przypomnienia o tak ważnych sprawach, korzystając z przygotowanej przez siebie prezentacji multimedialnej przypomnieli uczniom jak powinni bezpiecznie bawić się w domu i na podwórku, aby uniknąć  groźnych i niebezpiecznych sytuacji zagrażających ich zdrowiu a nawet ich życiu.           
         Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazując się przy tym dużym zainteresowaniem danym tematem i swoją wiedzą o zagrożeniach które mogą napotkać.

SDC17990.JPG

SDC17993.JPG

SDC17996.JPG

SDC17991.JPG

SDC17997.JPG

legnica

Piątek
05 Czerwca 2020
Pogoda: