03.04.2012r.

   Straż Miejska w Legnicy przyłącza się do ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT” prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który rozpoczął się 1 października 2011 r., a jego zakończenie przewidziane jest na dzień 30 wrzesień 2013 r. Celem projektu jest wzmocnienie przestrzegania przepisów oraz egzekwowanie zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych( Dz.U. z 1996r., Nr 10, poz.55 z późn zm.)

   Kampania jest skierowana głównie w stosunku do osób dorosłych. Strażnicy często ujawniają osoby nieletnie, które palą wyroby tytoniowe. Wobec tego zamierzamy prowadzić działania skierowane zarówno do osób pełnoletnich, jak i młodzieży.

Będą to działania:

- restrykcyjne, związane z egzekwowaniem zapisów ustawy.Polegać będą na kontroli miejsc, gdzie zabrania się palenia tytoniu. W przypadku ujawniania tego wykroczenia, będziemy podejmować interwencję.Będziemy zwracać uwagę na punkty sprzedaży papierosów i obserwować, czy sprzedawcy nie umożliwiają zakupu młodzieży nieletniej.

- prewencyjne, polegające na spotkaniach z młodzieżą, w trakcie, których będziemy przeprowadzać pogadanki polegające na propagandzie antynikotynowej. W czasie spotkań będziemy uświadamiać, jakie zagrożenia i skutki wynikają z palenia nikotyny oraz poruszać aspekty prawne.

0.JPG

01.JPG

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: