10.08.2015r.

         Mimo, że do końca wakacji pozostało trzy tygodnie, funkcjonariusze z Patrolu Wakacyjnego kontynuują spotkania z dziećmi pn. „Bezpieczne Wakacje”. Czym jest bezpieczeństwo i od kogo ono zależy?, te pytania zadawane są każdej grupie wiekowej gdzie strażnicy prowadzą zajęcia.         
         Tego dnia funkcjonariusze spotkali się z dziećmi uczęszczającymi na półkolonie do Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Neptuna. Podczas spotkania mundurowi tłumaczyli o bezpiecznych zabawach podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą, w mieście, na wsi czy w górach. Przy pomocy prezentacji multimedialnej strażnicy uświadamiali jakimi nieostrożnymi działaniami możemy zrobić sobie i innym krzywdę.          
        Spotkania z Patrolem Wakacyjnym przypominają o ryzykownych zachowaniach, co zwiększa bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku, dlatego jesteśmy otwarci na każde zaproszenie ze strony organizatorów wypoczynku letniego.         
       Dokładnych informacji o możliwości przeprowadzenia zajęć poświęconych bezpieczeństwu na wakacjach przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej udziela Zespół ds. Współpracy z Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi pod numerem tel. 76 723 31 87 lub 76 723 31 88

SDC17647.JPG

SDC17643.JPG

legnica

Wtorek
02 Czerwca 2020
Pogoda: