13.03.2012r.

      W dniu 09.03.2012 r., o godz. 12.15 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, iż przy ul. Bobrowej wyrzucono śmieci. Po przybyciu na miejsce, zauważono czarne, foliowe worki oraz luzem wysypane odpady. Ustalono, że nielegalne wysypisko, terytorialnie znajduje się poza granicami Legnicy.  Informacja o lokalizacji w/w miejsca zostanie przekazana do Urzędu Gminy Miłkowice.
      Pomiędzy śmieciami leżały faktury i umowy, z których można odczytać dane oraz adresy należące do mieszkańców Legnicy.  Nie było świadków zdarzenia, toteż Straż Miejska sprawdzi, czy osoby, których dane widniały na znalezionych drukach, mają umowę na wywóz nieczystości oraz czy pozbywają się odpadów zgodnie z prawem miejscowym.

śmieci.jpg

śmieci 2.jpg

śmieci 1.jpg2.jpg

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: