02.03.2012r.

 

      Apelujemy do mieszkańców o podejmowanie działań mające na celu przeciwdziałanie wykroczeniom określonym w art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń, który stanowi że: „Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem podlega karze, ograniczenia wolności albo grzywny". Strażnicy miejscy w ostatnim czasie ujawniają na gorącym uczynku osoby, które rozwieszają materiały reklamowe lub inne ulotki w miejscach do tego nieprzeznaczonych, tj. na słupach oświetleniowych, znakach drogowych, skrzynkach energetycznych czy też na elewacjach budynków. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych oraz zobligowano je do usunięcia rozwieszonych ulotek.

      Apelujemy również do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, aby w przypadku promowaniu swoich usług, rozmieszczali reklamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w miejscach do tego przeznaczonych i za zgodą zarządców. Firmom zwykle zależy na skuteczności, czyli na dotarciu do świadomości klienta, chcą by oferta była widoczna. Działalność reklamowa jest ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy, ale umieszczanie reklam i innych ulotek w miejscach wyżej wymienionych jest po pierwsze wykroczeniem, a po drugie stwarza poważny problemem związany z utrzymaniem czystości oraz estetyką Naszego Pięknego Miasta. Ponadto koszty związane z usunięciem tego typu zanieczyszczeń pokrywamy My Mieszkańcy.

      W związku z tym negatywnym zjawiskiem prosimy mieszkańców miasta by zgłaszali każdy zauważony taki przypadek na bezpłatny numer Straży Miejskiej w Legnicy 986, aby można było podjąć szybką i skuteczną interwencję.

plakaty.JPG

plakaty 1.JPG

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: