01.07.2014r.

         Straż Miejska w Legnicy, jak co roku podczas wakacji prowadzi akcję pod nazwą „Bezpieczne Wakacje”. W ramach tej akcji utworzono PATROL WAKACYJNY, który podejmować będzie działania prewencyjne, profilaktyczne, informacyjne i kontrolne w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży  oraz osobom dorosłym w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom.           
       Patrol będzie zwracał uwagę przede wszystkim na spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, na zaśmiecanie czy zakłócanie spokoju. Kontrolą obejmie miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży tj. boiska szkolne, place zabaw, podwórka, tereny zielone np. Park Miejski, kąpieliska miejskie, akweny. Strażnicy będą monitorować punkty sprzedaży alkoholu czy wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży takich wyrobów nieletnim.           
       Funkcjonariusze z Patrolu Wakacyjnego odwiedzać będą miejsca gdzie organizowane są półkolonie. Podczas takich spotkań będą przeprowadzać pogadanki, zajęcia zabawowe na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Takie spotkania przypominają uczestnikom o ryzykownych zachowaniach, co zwiększa bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku, dlatego strażnicy z Patrolu Wakacyjnego otwarci są na zaproszenie ze strony organizatorów zajęć wakacyjnych.

pwak1.JPG

legnica

Czwartek
13 Sierpnia 2020
Pogoda: