22.01.2014r.

          W 2013r., w ramach wykonywania przez Straż Miejską w Legnicy zadań własnych Gminy związanych z odłowem i transportem bezpańskich zwierząt, jednostka nasza na podstawie działań własnych oraz zgłoszeń od mieszkańców Legnicy przeprowadziła 1049 interwencji związanych ze zdarzeniami komunikacyjnymi i losowymi, brakiem nadzoru, niewłaściwym traktowaniem, oraz porzuceniem.
          W wyniku podjętych działań odłowiono 393 zwierzęta w tym 373 przewieziono do schroniska, lecznic weterynaryjnych lub innych statutowych organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. 20 zwierząt po odłowieniu i udzieleniu pomocy pozostawiono w lecznicach lub przewieziono w miejsca zgodne z ich  naturalnym sposobem bytowania i wypuszczono.m Po ujawnieniu właścicieli sprawujących niewłaściwą opiekę nad zwierzętami, w zależności od charakteru naruszonych przepisów, nałożono 117 mandatów karnych, w  518 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. W najbardziej drastycznych przypadkach skierowano 14 wniosków do sądu a 7 spraw jako przestępstwa przekazano Policji.
         Podkreślić należy iż niezwykle ważnym elementem naszych działań jest prewencja i profilaktyka mająca na celu podnoszenie świadomości właścicieli zwierząt oraz najmłodszych mieszkańców Legnicy, promujące prawidłową opiekę i humanitarne traktowanie zwierząt. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, w ramach akcji „Odpowiedzialny Opiekun”,  prowadzili wraz z  fundacją „Psi Ratownicy”  spotkania prelekcyjne i pogadanki tematyczne na których uczono dzieci o obowiązkach oraz odpowiedzialności związanej z posiadaniem psa, a także sposobach postępowania w przypadku kontaktu z agresywnym zwierzęciem. Ponadto wspólnie z fundacją EWY NAWOROL „My Mięsożercy” zorganizowano i przeprowadzono dwudniową akcję plenerową w której udział wzięło ponad 1200 dzieci z  Legnickich szkół i przedszkoli.

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: