22.01.2014r.

          W związku z opadami śniegu, przypominamy zarządcom oraz właścicielom posesji o konieczności uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
           Oblodzona, śliska nawierzchnia bywa przyczyną wypadków jakim ulegają osoby piesze. Upadek może być bardzo niebezpieczny i skutkować poważną kontuzją.

Zgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, właściciel przyległej nieruchomości odpowiada za utrzymanie w należnym stanie chodnika, usuwania śniegu.  Zaniedbanie w/w obowiązków jest wykroczeniem zagrożonym grzywną  wysokości 100 zł. lub skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą sprawdzać czy osoby odpowiedzialne stosują się do przepisów i utrzymują powierzchnie nieruchomości służące do użytku publicznego w należytym stanie.

śnieg.jpg

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: