03.12.2013r.

      Spadająca temperatura poniżej zera to trudny okres dla osób nie mających własnego lokum, a także dla osób, przebywających w nieogrzewanych pustostanach, altanach działkowych czy śpiących na ławkach. W związku z powyższym Straż Miejska w Legnicy przy współpracy z KMP Legnica i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozpoczęła akcję „Bezdomny” - cykliczne przedsięwzięcie, którego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniu utraty zdrowia lub życia wskutek nadmiernego wychłodzenia organizmu lub wystąpienia pożaru i zaczadzenia w lokalach niemieszkalnych, zajmowanych przez osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. 
   Adresatami tej akcji są osoby bezdomne przebywające na terenach kolejowych, na klatkach schodowych, piwnicach, strychach oraz w pomieszczeniach niemieszkalnych tj. w pustostanach, altanach działkowych, kanałach ciepłowniczych. Osoby te będą informowane o formach pomocy, zasadach jej udzielania oraz zachęcane do skorzystania ze schronienia w wyznaczonych placówkach. 
      Apelujemy do mieszkańców miasta Legnicy, w przypadku zauważenia osób zagrożonych wychłodzeniem organizmu (zamarznięciem) prosimy o kontakt telefoniczny:

Straż Miejska  – tel. 986 

Policja – tel. 997 

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: