13.11.2013r.

          Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Legnicy mając na względzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo, aktywnie włączają się do prowadzenia różnych działań profilaktycznych. Przykładem takich działań była wizyta w dniu 13.11.2013 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy na Oddziale Dziecięcym.
          
W ramach Ogólnopolskiej Akcji Odpowiedzialny Kierowca pod przewodnim hasłem „Bezpieczna Rodzina na Drodze”, Strażnicy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa. Dzieci przebywające na leczeniu mogły wziąć udział w spotkaniu oraz otrzymać materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa. Celem spotkania było upowszechnienie wśród dzieci wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętność unikania ich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
           Na koniec spotkania funkcjonariusze wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy za aktywny udział w zajęciach oraz za bardzo dobrą znajomość przepisów drogowych.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

obraz010[1].JPG

obraz012[1].JPG

obraz013[1].JPG

obraz018[1].JPG

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: