30.09.2013r.

          W związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami, z dniem 1 października Straż Miejska rozpoczyna kolejną akcję porządkową, która swoim zasięgiem obejmie teren naszego miasta.
          Działania pod hasłem „ jesienne porządki ” mają na celu kontrolę nieruchomości prywatnych oraz wspólnotowych w zakresie spełniania norm i obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego, w tym min. czystości chodników, ilości pojemników na odpady, porządkowania miejsc wydzielonych pod lokalizację pojemników oraz utrzymania tych miejsc w należytym stanie sanitarnym.
         Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do mieszkańców Legnicy o przekazywanie informacji dotyczących nieprawidłowości w powyższym zakresie pod bezpłatnym numerem 986

 

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: