31.07.2013R.

           W dniu 31.07.2013 roku dyżurny Straży Miejskiej w Legnicy otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul. Wrocławskiej na terenach nieużytków znalezione zostały dokumenty zawierające dane osobowe. Na miejscu po wskazaniu przez zgłaszającego ujawniono worki z różnymi dokumentami zawierającymi tzw. „dane wrażliwe”, których ujawnienie zgodnie  z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych jest przestępstwem (m.in. adresy zamieszkania, nr kont, pesel ).
           O powyższym zdarzeniu powiadomiono oficera dyżurnego KMP w Legnicy. Teren wysypiska zabezpieczano do czasu przyjazdu patrolu Policji, który przejął dalsze czynności.

310720132413.jpg

310720132416.jpg2.jpg

 

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: