25.07.2013r.

         Funkcjonariusze w ramach akcji „Wakacje bez alkoholu” kontrolują miejsca gromadzenia się młodzieży. Czas wakacji to bardzo wyczekiwany moment dla młodych ludzi jest odpoczynkiem od szkolnych obowiązków, jest to czas zabaw i wielu rozrywek. Niestety to także czas kiedy młodzi ludzie często sięgają po alkohol. Dlatego funkcjonariusze podczas służb zgodnie z uprawnieniami w ramach ochrony porządku publicznego, zwracają szczególna uwagę na respektowanie przez mieszkańców przepisów zawartych w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem patroli jest poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie i eliminowanie zjawisk patologicznych. Patrole kontrolują miejsca, w których przebywa młodzież ( place zabaw, kąpieliska, boiska szkolne).
        
Straż Miejska apeluje do rodziców i opiekunów o zwiększenie kontroli nad swoimi dziećmi ponieważ wakacje nie zwalniają od poczucia odpowiedzialności, ostrożności i rozsądku.

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: