24.07.2013r.

           W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2013” funkcjonariusze Straży Miejskiej  w Legnicy w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku włączyły do swoich codziennych zadań kontrolę legnickich akwenów. Sprawdzamy nie tylko miejsca wyznaczone do kąpieli, ale również te, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie regulaminów przy akwenach, zakłócenie porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz niszczenie zieleni. Działania te mają na celu zminimalizowanie zagrożeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz dorosłych tam wypoczywających.
           Straż Miejska w Legnicy przypomina o zakazie kąpania się w miejscach zabronionych. Naszym celem nie jest karanie lecz podniesienie świadomości mieszkańców, że kąpanie się w miejscu niedozwolonym może zagrażać życiu lub zdrowiu.

BASENNY.jpg

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: