18.06.2013 r.

          W dniu 18.06.2013 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej z Zespołu ds. Współpracy z Placówkami Oświatowo – Wychowawczymi w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” spotkali się z dziećmi z oddziałów przedszkolnych grup zerowych w Szkole Podstawowej nr 1.
          Na spotkaniu zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci dotyczące odpowiedniego zachowania się podczas wakacji, podstawowych telefonów alarmowych oraz kontaktu z obcym psem w ramach akcji „Odpowiedzialny Opiekun” (patrz galeria).
         
Funkcjonariusze podczas spotkania wręczyli upominki oraz kolorowanki.

SP-1-18.JPG

 

SP-1-2-18.JPG

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: