30.01.2012r.

 Tegoroczne ferie dobiegły końca. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych czuwały patrole Straży Miejskiej z Zespołu Profilaktyki. Podsumowując, patrole przeprowadzały kontrole w takich miejscach jak: lodowiska, tereny szkół, rejony basenów miejskich, Park Miejski, PKP, PKS, podwórza i inne miejsca. Kontrole przeprowadzano pod względem bezpiecznej zabawy dzieci i młodzieży, jaki i pod względem zakłócania ładu i porządku. Kontrolą zostały objęte również miejsca, gdzie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy organizował zajęcia sportowe oraz tam, gdzie organizowane były półkolonie:

-    Hala Sportowa, ul. Lotnicza
-    Hala Sportowa, ul. Głogowska
-    Lodowisko ul. Sejmowa
-    SP 4 ul. Piastowska
-    SP 7 ul. Polarna
-    Biblioteka Publiczna ul. Głogowska
-    MCK ul. Rataja
-    MCK ul. Mickiewicza
-    Świetlica Terapeutyczna Nr 1 ul. Bracka
-    Lodowisko na terenie Galerii Gwarna
-    Atrium ul. Pomorska
-    Dom Kultury Kopernik ul. Koziorożca
-    SP 19 ul. Al. Rzeczyposoplitej

 

         Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Legnicy przeprowadził 44 spotkania, w miejscach, w których dzieci i młodzież spędzały ferie zimowe. W spotkaniach wzięło udział ok. 660 uczestników w wieku od 6 do 15 lat.  Celem spotkań było uświadomienie dzieciom, ewentualnych zagrożeń, na jakie mogą być narażone podczas nieodpowiedzialnych zabaw, np. zbyt blisko drogi, przy akwenach wodnych. Staraliśmy się uświadomić dzieciom w jaki sposób powinny zachować się w przypadku kontaktu z osobą obcą. Uczyliśmy obrony przed atakiem ze strony agresywnego psa. Dzieci ponadto poznały sposoby zgłaszania interwencji oraz numery kontaktowe służb ratunkowych.

 

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: