22.03.2013 r.

       W dniu 23.03.2012 r., o godz. 12.00, do dyżurnego operacyjnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że małoletnie dziecko przebywa bez opieki na drodze publicznej. Po przybyciu na miejsce patrol Straży Miejskiej zauważył 4-letniego chłopca, bawiącego się w okolicy ul. Wrocławskiej. Dziecko odprowadzono pod opiekę matki.  Z kobietą przeprowadzono rozmowę, a następnie ukarano ją mandatem karnym.
     
Zgodnie z art. 89 kw., „Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

 

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: