19.02.2013r.

       W ramach akcji „ODPOWIEDZIALNY OPIEKUN” wyspecjalizowany patrol zajmujący się problematyką związaną z odławianiem zwierząt oraz kontrolą prawidłowości przestrzegania prawa przez osoby wyprowadzające psy na spacer, od 5 lutego podjął 154 interwencje związane z łamaniem obowiązujących przepisów przez właścicieli zwierząt.                                  
       W 5 przypadkach osoby wyprowadzające zwierzęta skorzystały z przysługującego im prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Każda odmowa skutkuje sporządzeniem przez funkcjonariusza straży miejskiej, wniosku do Sądu Rejonowego o ukaranie, co może  wiązać się z grzywną do 5000 zł.
       Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, które  sprawują należytą opiekę nad zwierzętami oraz dbają o zachowanie porządku poprzez usuwanie nieczystości po psach.   

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: