05.02.2013r

     Od dnia 05.02.2013r., prowadzimy akcję pn. „Odpowiedzialny opiekun”.
Wyspecjalizowany patrol zajmujący się problematyką związaną z odławianiem zwierząt oraz kontrolą prawidłowości przestrzegania prawa przez osoby wyprowadzające psy na spacer, sprawdza czy właściciele zwierząt wywiązują się z ciążących na nich obowiązków.
     Od rozpoczęcia akcji podjęto 128 interwencji, które zakończono sankcjami zgodnymi z obowiązującym prawem. Przypominamy, że osoby, które nie sprzątają nieczystości po psie, są karane mandatami karnymi. Grzywna może wynieść nawet 500 zł.
     Ponadto nadal kontynuowane jest odławianie bezpańskich zwierząt. Od stycznia zawieziono do schroniska 43 psy.
Przypominamy, że celem akcji nie jest karanie, a zmiana mentalności oraz czystość i porządek w naszym mieście.

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: