19.09.2012r.

   Działania prowadzone od 1 marca 2012 r., przez Straż Miejską w Legnicy w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt dają pozytywne efekty. Pomocy udzielno już 325 zwierzętom, które zostały umieszczone w ochronce. Do tej liczby należy dodać także 40 przypadków rannych psów, kotów, ptaków (sowy, pustułki), do których wzywano lekarza weterynarii, bądź przewożono  do lecznicy.
   Pracę strażników, zauważyło i uznało za skuteczną, Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami. Straż Miejska otrzymała oficjalne podziękowania od Prezesa Zarządu Oddziału w Legnicy.  Również serdecznie dziękujemy za miłe słowa, które potwierdzają, że pomysł na utworzenie patrolu był słuszny. Ochrona praw zwierząt jest celem priorytetowym, zarówno dla Straży Miejskiej, jak i dla TOZ. Jedynie podejmowanie kompleksowych działań w tej materii, ma wpływ na polepszenie sytuacji zwierząt.
   Systematyczne wyłapywanie bezpańskich psów i kotów, niewątpliwie przyczynia się do minimalizowania liczby skrzywdzonych, pozostawionych bez opieki zwierząt.  Obecnie potrzebujące czworonogi, objęte są bezzwłoczną pomocą.
   Niemniej ważne od odławiania zwierząt jest edukowanie właścicieli, którzy zaniedbują swoje obowiązki.  Podczas interwencji przypominamy niezdyscyplinowanym opiekunom o obowiązkach wynikających z posiadania psa. Od czasu powołania patrolu ds. zwierząt, 466 razy interweniowano wobec niezdyscyplinowanych właścicieli psów. W 123 przypadkach nałożono mandaty. Ujawniono 9 zaniedbań spowodowanych brakiem obowiązkowych szczepień psów.     

Obraz.jpg      

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: