07.09.2012 r.

    W dniu 03.09.2012 r., o godz. 7.05, dyżurny operacyjny straży miejskiej otrzymał telefoniczną informację, z której wynikało, że przy ul. Pomorskiej, od kilku godzin przebywa przywiązany do słupa pies. Na miejsce skierowano patrol. Informacja została potwierdzona. Funkcjonariusze uwolnili zwierzę, a następnie przewieźli do schroniska.
    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w art.  9 określa, iż „zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.”
    Jednocześnie informujemy, że znowelizowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 939 z dnia 20.08.2012r.). Upoważniono funkcjonariuszy straży miejskiej do nakładania mandatów karnych za wykroczenia określone w art. 9. Obecnie sprawcy wykroczenia, traktujący zwierzęta w sposób opisany w interwencji, podlegają karze grzywny w drodze mandatu karnego do 500 zł.
    Jeśli są Państwo świadkami niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami, prosimy
o składanie zawiadomień.

legnica

Wtorek
22 Września 2020
Pogoda: