03.08.2012r.

    Strażnicy miejscy podczas wykonywania zadań, podejmują działania mające zapobiegać bezdomności zwierząt. Udzielamy pomocy zwierzętom chorym, rannym, które pozostają w granicach miasta. Przeciwdziałamy zagrożeniom zdrowia ludzi, poprzez odławianie agresywnych zwierząt.
  
Podejmujemy interwencje z własnej inicjatywy oraz we wszystkich zgłaszanych nam przez mieszkańców przypadkach.
  
Doskonaląc nasz program opieki nad zwierzętami, wyszliśmy z inicjatywą współpracy z wolontariuszkami legnickiego schroniska dla zwierząt. Współpraca będzie polegać na realizowaniu wspólnych szkoleń, konsultacji oraz wymiany doświadczeń w zakresie pomocy bezdomnym i poszkodowanym zwierzętom.
   
Ponadto dbając o profesjonalne przygotowanie, strażnicy z eko-patrolu zostali przeszkoleni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Pozostali funkcjonariusze uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zachowania się zwierząt, które przeprowadzili członkowie fundacji „Psi Ratownicy.”
    
Cel mamy wspólny, jest nim zapewnienie opieki potrzebującym zwierzętom. Jesteśmy przekonani, że nasze działania będą jeszcze bardziej efektywne.

legnica

Sobota
19 Września 2020
Pogoda: