25.06.2012r.

    Dnia 25.06.2012 r., Straż Miejska podsumowała wyniki akcji edukacyjnej, prowadzonej wobec sprzedawców napojów alkoholowych w ramach ogólnopolskiej kampanii ”Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012”. W czerwcu funkcjonariusze skontrolowali 151 punktów, w których sprzedawany jest alkohol. Przeprowadzono rozmowy z pracownikami sklepów, przypominające o obowiązującym zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
    W myśl Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy sprzedawca ma prawo, a  zarazem obowiązek sprawdzenia dokumentu tożsamości, jeśli nie ma pewności czy kupujący jest pełnoletni.
    W przypadku ujawnienia takiej sprzedaży, ustawodawca przewidział dwie sankcje. Pierwsza z nich -administracyjna, polega na cofnięciu zezwolenia, koncesji na sprzedaż alkoholu. Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzeczenia kary za popełnione przestępstwo.
    Powyższe informacje zostały przekazane pracownikom punktów sprzedaży alkoholu przez funkcjonariuszy straży miejskiej.

legnica

Poniedziałek
19 Sierpnia 2019
Pogoda: