22.06.2012r.

       W dniu 22 czerwca 2012 r., w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Kamiennej odbył się  festyn  podczas, którego strażnicy przeprowadzili zajęcia pt ”Bezpieczne wakacje”. Najmłodsi zostali wyposażenie w wiedzę z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Uczyliśmy dzieci rozpoznawać sytuacje, które mogą być dla nich groźne. Strażnicy prowadzili zajęcia w sposób, który pobudza u dzieci myślenie przyczynowo-skutkowe. Uczniowie powtórzyli numery telefonów do służb ratunkowych oraz nauczyli się zgłaszać interwencję. Pogadanki przeprowadzono w 12 klasach.
      Z myślą o bezpiecznym wypoczynku najmłodszych legniczan w okresie wakacji, funkcjonariusze Straży Miejskiej, rozpoczną cykl spotkań, skierowany do uczestników półkolonii , podczas którego będą uczyć rozpoznawania i unikania zagrożeń.

legnica

Wtorek
20 Sierpnia 2019
Pogoda: