07.02.2019r.

        Przypominamy zarządcom oraz właścicielom posesji o konieczności uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Oblodzona, śliska nawierzchnia bywa przyczyną wypadków jakim ulegają osoby piesze. Upadek może być bardzo niebezpieczny i skutkować poważną kontuzją. Zgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, właściciel przyległej nieruchomości odpowiada za utrzymanie w należnym stanie chodnika, usuwania śniegu.  Zaniedbanie w/w obowiązków jest wykroczeniem zagrożonym grzywną lub skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie
zima_2014.JPG

 

legnica

Piątek
05 Czerwca 2020
Pogoda: