26.11.2018r.

          Rozpoczęliśmy kontrolę nieruchomości prywatnych związaną z eliminacją zjawiska spalania odpadów w piecach, „CO”. To kolejny sezon prowadzonych przez nas działań pod nazwą „ Śmieci nie spalam”. Przypominamy, że oprócz zakazu termicznego przekształcania odpadów, od 01.07.2018r, zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, obowiązuje zakaz stosowania następujących paliw: 
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 
- mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, 
- paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.
W przypadkach ewidentnych sytuacji, gdzie ujawnione zostanie spalanie odpadów lub paliw zakazanych, podejmowane będą dalsze czynności, które w konsekwencji mogą zakończyć się nałożeniem mandatu karnego bądź skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.

46748563_2185171641695431_4293639914882334720_n.jpg


legnica

Czwartek
13 Sierpnia 2020
Pogoda: