03.09.2018 r.

          Obchody 79 rocznicy wybuchu II wojny oświatowej odbyły się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej. W trakcie uroczystego Apelu w asyście pocztów sztandarowych odmówiono modlitwę przy symbolicznych mogiłach ofiar wojny, złożone zostały kwiaty oraz zapłonęły znicze.
         W spotkaniu rocznicowym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta, organizacje kombatanckie, służby mundurowe, przedstawiciele mniejszości narodowych, organizacji i stowarzyszeń oraz młodzieży i lokalna społeczność.  

rocznica3.jpg

rocznica2.jpg

rocznica1.jpg

legnica

Poniedziałek
25 Maja 2020
Pogoda: