21.08.2018r.

         Trwają kontrole porzuconych pojazdów. Sporządzona przez strażników miejskich dokumentacja została przekazana zarządcy terenu celem podjęcia decyzji o usunięciu. Przypominamy, że zgodnie z przepisami, porzucony lub pozostawiony bez tablic rejestracyjnych pojazd, może zostać usunięty przez Straż Miejską lub Policję tylko z drogi publicznej oraz dróg wewnętrznych położonych w strefie zamieszkania albo w strefie ruchu.
            W przypadku wraków, które znajdują się na terenach, gdzie nie obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym (np. na osiedlowych parkingach, terenie zielonym, w podwórzu kamienicy), wszelkie czynności pozostają w dalszym ciągu po stronie zarządcy nieruchomości lub właścicielu terenu.

wra1.jpg

wra2.jpg

wra3.jpg

wra4.jpg

legnica

Wtorek
02 Czerwca 2020
Pogoda: