13.08.2018r.

        Komendant Straży Miejskiej w Legnicy Mirosław Giedrojć podpisał porozumienie ze Świetlicą Terapeutyczną nr 1 w Legnicy w ramach programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. Jest Sprawa! – Stop Przemocy”.
       Funkcjonariusze w ramach porozumienia, będą prowadzić pogadanki dla dzieci i młodzieży dotyczące przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej.

JSSP2018.jpg

legnica

Piątek
29 Maja 2020
Pogoda: