10.05.2018r.

         Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko – strażnik miejski (aplikant) – 2 etaty. Oferty należy składać do 25.05.2018 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3.
         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać na stronie Internetowej:
http://sm.bip.legnica.eu   w zakładce ogłoszenia/ ogłoszenia o naborze
http://sm.legnica.eu    w zakładce praca/nabór do SM

nowelogo.PNG

legnica

Wtorek
02 Czerwca 2020
Pogoda: