21.02.2018r.

          W ramach działań profilaktycznych funkcjonariusze Straży Miejskiej spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 celem przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących podstawowych informacji na temat uzależnień.
         W trakcie spotkania korzystając z prezentacji multimedialnej mundurowi przedstawili zagrożenia wynikające z zażywania różnych środków odurzających. Podawali wiele przykładów co dzieje się z człowiekiem pod wpływem np. narkotyków czy alkoholu.
          Jakie konsekwencje prawne czekają na osoby łamiące prawo. Głównym celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz uświadomienie uczniom o własnej odpowiedzialności za swoje zdrowie.
          Również w trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jak rozpoznawać przyczyny i objawy uzależnień oraz w jaki sposób reagować na próby namawiania ich do sięgania po np. alkohol, papierosy czy narkotyki.
          
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu i zadawali wiele pytań.

uza1.jpg

uza2.jpg

legnica

Poniedziałek
25 Maja 2020
Pogoda: