Straż Miejska w Legnicy 

sowa.jpg 

Zespół ds. Współpracy
z Placówkami
Oświatowo - Wychowawczymi

 Aleja Rzeczypospolitej 3
59 – 220 Legnica
 

 tel.  76/72-33-187

 

            Straż Miejska w Legnicy jest zaangażowana w działania prewencyjno-edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Program prewencyjno-edukacyjny ma stałe i systematyczne oddziaływanie wychowawczo dydaktyczne wsparte stałymi kontaktami Straży Miejskiej w Legnicy z placówkami oświatowo-wychowawczymi z pedagogami, nauczycielami oraz rodzicami, w celu wypracowania u uczniów trwałej zmiany ich postaw. Celem prowadzonych prelekcji jest, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół. Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia.
          
Prelekcje prowadzone są na terenie miasta Legnicy w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, świetlicach i pozostałych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Zapraszamy wszystkie placówki Oświatowo-Wychowawcze do podjęcia współpracy z zespołem funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w Legnicy.
 


  spec. Justyna JANUSZ
 spec. Robert KUCZAK

telefon : (76) 72 33 187
 

 BLOKI TEMATYCZNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Przedszkola „0”

Temat I: Straż Miejska w Legnicy.
Celem spotkania jest:
- zapoznanie dzieci z wizerunkiem funkcjonariusza Straży Miejskiej;
- kto to jest strażnik, jakie ma obowiązki i czym się zajmuje na co dzień;

Temat II: Bezpieczni na drodze.
Celem spotkania jest:
- ukazanie jak bezpiecznie poruszać się drogą do i z przedszkola, zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze, znaczenie terminów : droga, pobocze, chodnik, jezdnia, pasy, zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
- znaki drogowe i sygnalizacja świetlna, jestem widoczny; 

Temat III: Ryzyko kontaktu z osobą obcą.
Celem spotkania jest:
- kto to jest osoba obca?, nauka mówienia „nie”, na przykładzie - nie wsiadaj
do samochodu z nieznajomym, nie przyjmuj prezentów, słodyczy, ukazanie alternatywnych form i sposobów zachowania się, gdy dojdzie do kontaktu z osobą obcą;

Temat IV: Kontakt z obcym, agresywnym psem.
Celem spotkania jest:
- zapoznanie uczestników z zagrożeniami jakie niesie zaczepianie psów nieznanych, dokuczanie oraz jak można zachować się jak już dojdzie do spotkania z agresywnym psem;

Temat V: Codzienne zagrożenia.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie sytuacji zagrażających dziecku w dniu codziennym: dla zdrowia lub życia (w domu, na podwórku, teren budowy, podczas zabaw), zjawiska atmosferyczne (ogień, prąd, gaz, substancje chemiczne, leki), unikanie zagrożeń , radzenia sobie
w sytuacjach trudnych (ewakuacja, telefony alarmowe, gdzie szukać pomocy, jak zwracać się o pomoc);

Temat VI: Bezpieczne zabawy zimą.
Celem spotkania jest:
- uświadomienie o zagrożeniach wynikających z nieprzemyślanej (niebezpiecznej) zabawy zimą;

Temat VII: Ogólnopolska akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Celem spotkania jest:
- spotkania na wesoło oraz czytanie opowiadań, bajek przez funkcjonariuszy związanych z bezpieczeństwem, czytanie przez 20 minut.

Temat VIII: Bezpieczne wakacje.
Celem spotkania jest: 
- uświadomienie jak zachować się bezpiecznie podczas letniego wypoczynku np. nad wodą, w górach, w mieście;

Szkoła Podstawowa kl. I – III

Temat I: Bezpieczni na drodze.
Celem spotkania jest:
- ukazanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi i sygnalizacją świetlna, Uświadamianie o konieczności noszenia odblasków w trakcie poruszania się po drodze i nie tylko, obowiązki wyposażenia roweru, jak ubrać się na rower, gdzie i jak poruszać się na rowerze, uświadamianie o zagrożeniach dla rowerzystów;

Temat II: Czyste środowisko, segregacja śmieci.
Celem spotkania jest:
- przyswajanie wiedzy na temat konieczności segregowania śmieci, pokazanie
do jakiego pojemnika można wrzucić np. butelkę plastikową;

Temat III: Kontakt z osobą nieznaną.
Celem spotkania jest:
- kto to jest osoba obca?, nauka mówienia „nie”, na przykładzie - nie wsiadaj do samochodu z nieznajomym, nie przyjmuj prezentów, słodyczy, ukazanie alternatywnych form i sposobów zachowania się, gdy dojdzie do kontaktu z osobą obcą;

Temat IV: Kontakt z obcym, agresywnym psem.
Celem spotkania jest:
- nauka reagowania w kontakcie z obcym psem;

Temat V: Rozsądne zabawy na śniegu.
Celem spotkania jest:
- uświadomienie zagrożeń wynikających z niebezpiecznej zabawy na śniegu;

Temat: VI: Agresja wśród rówieśników.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie problemu agresji wśród rówieśników, sposoby rozwiązywania problemów;

Temat: VII: Bezpieczny Internet.
Celem spotkania jest:
- komunikatory Internetowe i zawieranie znajomości przez Internet, rozsądne gry
i zabawy, gry komputerowe jako forma uzależnienia

  Temat VIII: Bezpieczne wakacje.
Celem spotkania jest:
- uświadomienie jak zachować się bezpiecznie podczas letniego wypoczynku np. nad wodą, w górach, w mieście;

Szkoła Podstawowa kl. IV - VI

 Temat I: Bezpieczna droga.
Celem spotkania jest:
- zapoznanie z niezbędnikiem  młodego rowerzysty, obowiązki , zakazy , nakazy dla rowerzystów, droga dla rowerów, znaki drogowe i sygnalizacja świetlna,  „Bezpieczna rodzina na drodze”

Temat II: Wagary, ucieczka ze szkoły nie jest rozwiązaniem .
Celem spotkania jest:
- ukazanie jakie obowiązki posiada uczeń, zakazy, ukazanie rozwiązań z problemem lęku przed szkołą, rówieśnikami;

Temat III: Bądź bezpieczny w Internecie.
Celem spotkania jest:
- uświadomienie uczniów o zagrożeniach jakie niesie Internet oraz portale społecznościowe, ukierunkowanie ich, że Internet może być pomocą naukową w zdobywaniu potrzebnej wiedzy, przestroga młodych ludzi przed nawiązywaniem kontaktów przez Internet;

Temat IV: Ferie zimowe – jak bezpiecznie spędzić wolny czas.
Celem spotkania jest:
- bezpieczne zabawy na śniegu, lodowisku, w górach, stokach;

Temat V: „Bójka” nie jest rozwiązaniem problemów, konfliktów między rówieśnikami.
Celem spotkania jest:
- uświadamianie uczniów o innym sposobie rozwiązywania problemów między rówieśnikami (nietykalność cielesna)

Temat VI: Czyste środowisko.
Celem spotkania jest:
- przyswajanie wiedzy na temat konieczności segregowania śmieci, pokazanie do jakiego pojemnika można wrzucić np. butelkę plastikową, jak segregować śmieci, zanieczyszczanie lasów;

Szkoły Gimnazjalne

Temat I: Czyste środowisko.
Celem spotkania jest:
- przyswajanie wiedzy na temat konieczności segregowania śmieci, pokazanie do jakiego pojemnika można wrzucić np. butelkę plastikową, jak segregować śmieci, rozmowy na temat zakazu wywożenia śmieci do lasów czy parków;

Temat II: Odpowiedzialność prawna nieletnich.
Celem spotkania jest:
- ukazanie odpowiedzialności za czyny nieprzemyślane, pochopne i nierozsądne;

Temat III: Problem palenia papierosów wśród nieletnich.
Celem spotkania jest:
- uświadamianie jakie mogą być skutki palenia papierosów już w tak młodym wieku, informowanie o miejscach, w których obowiązuje zakaz palenia;

Temat IV: Agresja.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie konsekwencji zachowań agresywnych, czynniki ryzyka takiego zachowania, odpowiedzialność za czyny;

Temat V: Bezpieczeństwo w sieci.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie problemu uzależnienia od komputera i Internetu, przedstawienie ryzyka kontaktu z osobą obcą zapoznaną na portalach społecznościowych;

Temat VI: Płytka wyobraźnia to kalectwo-bezpieczne wakacje.
Celem spotkania jest:
- ukazanie jak można bezpiecznie spędach wakacje, jak zachowywać się podczas pobytu nad morzem, w górach, czy tez w swoim mieście;

Szkoły Ponadgimnazjalne

 Temat I: Bezpieczeństwo w sieci.
Celem spotkania jest:
- ukazanie problemu cyberprzemocy ( pojęcie, formy, odpowiedzialność prawna);

Temat II: Agresja.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie definicji -agresja oraz konsekwencje prawne;

Temat III: Uzależnienia.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie problemu uzależnień (papierosy, alkohol, Internet);

legnica

Czwartek
20 Lipca 2017
Pogoda: